TwitterFacebook

26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Akcja : MAM TO WE KRWI trwa do 1 sierpnia 2017r.

TwitterFacebook

Pamiętajmy także o akcji:  „MAM TO WE KRWI”.

Akcja jest powiązana z II Edycją Kampanii „Twoje TAK ma ZNACZENIE”, która odbyła się 20 maja 2017 (sobota) na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu. Kampania przygotowana jest przez lublinieckiego lekarza – pana Karola Kukowkę współpracującego z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Starostwem Powiatowym w Lublińcu i Urzędem Miejskim jest ukierunkowana na propagowanie zdrowego stylu życia oraz idei transpantalogii, krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

Termin Kampanii „Twoje TAK ma ZNACZENIE” jest datą rozpoczynającą naszą akcję. 20 maja na Bulwarze Grotowskiego w Lublińcu zostanie wystawiony ambulans z RCKiK, przy nim znajdziecie punkt, w którym ratownicy medyczni z JWK każdemu, kto weźmie udział w akcji, zgodnie z jej regulaminem – wręczą „Certyfikat uczestnika akcji mam to we krwi”.

Akcja trwać będzie do dnia 1 sierpnia 2017. Jej finałem, będzie organizowana przez Hufiec ZHP Lubliniec przy wsparciu JWK, Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej oraz Fundacji Wspieram Cicho i Skutecznie – akcja „PATRIOTYCZNY LUBLINIEC – ODDAJ HOŁD POWSTAŃCOM 1 SIERPNIA. Podczas obchodów tegorocznej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego również zostanie wystawiony ambulans, a przedstawiciele JWK będą mieli okazję podziękować honorowym krwiodawcom pamiątkowym certyfikatem.

Zachęcamy do udziału w naszej akcji, zapraszamy do udziału w kampanii „Twoje TAK ma ZNACZENIE” oraz do oddania hołdu Powstańcom Warszawskim w akcji „PATRIOTYCZNY LUBLINIEC – ODDAJ HOŁD POWSTAŃCOM 1 SIERPNIA”.

Dla osób, które przyprowadzą największą liczbę nowych dawców przewidzieliśmy trzy szczególne nagrody: skok spadochronowy w systemie tandem z operatorem JWK, jednodniowy kurs wspinaczki górskiej oraz możliwość udziału w szkoleniu strzeleckim z użyciem broni laserowej na strzelnicy multimedialnej JWK. Pozostali uczestnicy, którzy przyprowadzą do punktów RCKiK określoną liczbę potencjalnych dawców (min 5 osób) mogą liczyć na otrzymanie pamiątkowego „Certyfikatu uczestnika akcji mam to we krwi”.

1.SYTUACJA
Zbliżający się okres letni, to trudny czas dla lekarzy ratujących nasze życie i zdrowie. Gwałtownie spada ilość oddawanej krwi, a tym samym zasoby jakimi dysponują Regionalne Stacje Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Może to powodować konieczność przekładania ważnych dla życia i zdrowia Polaków operacji.
Jednocześnie – na całym świecie co 4 minuty zostaje u kogoś zdiagnozowany rak krwi, a co 10 minut odbiera on komuś życie. Osoby te można uratować dzięki komórkom macierzystym. Tylko jedna trzecia chorych znajduje zgodnego dawcę w rodzinie. Pozostałym szansę na życie mogą dać tylko dawcy niespokrewnieni. Im ich więcej, tym więcej szans na uratowanie życia chorych osób.

2. ZADANIE
Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, znajdź potencjalnych nowych dawców i zgłoś sięz nimi do RCKiK (lub do ambulansów wystawionych w Lublińcu w dniach 20 maja i 1 sierpnia). Oddajcie krew lub jej składniki. Zbuduj własną sieć ludzi gotowych do niesienia pomocy innym poprzez honorowe oddawanie krwi.

3. REALIZACJA
3.1 Czas: od 20 maja do 1 sierpnia 2017.
3.2 Miejsce:
– Bulwar Franciszka Grotowskiego w Lublińcu (20 maja);
– Plac Konrada Mańki – Rynek w Lublińcu (1 sierpnia);
– Regionalne stacje krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce.
3.3 Oddawanie krwi lub jej składników odbywać się będzie na zasadach określonych na stronach internetowych RCKiK.

4. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE
4.1 Wszystkie osoby, które oddadzą krew lub jej składniki, zwerbują do udziału w naszej akcji minimum 5 nowych dawców i prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie otrzymają „Certyfikat uczestnika akcji mam to we krwi”. Jego okaziciele są preferowani w procesie selekcji do służby w JWK.
4.2 Trzech honorowych dawców krwi, którzy wykażą się najlepszymi cechami przywódczymi i przekonają do oddawania krwi najwięcej osób, otrzyma jedną z wymienionych we wstępie nagród specjalnych.
4.3 Osoby dodatkowo rejestrujące się jako dawcy szpiku zwiększają swoje szanse trzykrotnie (rejestracja jako dawca szpiku punktowana jest jak dwukrotne oddanie krwi).
4.4. Pierwsze 3 osoby, które w wyniku akcji Mam To we krwi, uratują czyjeś zdrowie i życie faktycznie oddając szpik na potrzeby osoby chorej dostanie specjalne zaproszenie do jednostki gdzie otrzyma pamiątkowy sztylet sił specjalnych wręczony przez ratowników pola walki JWK.

5. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ
5.1 W celu potwierdzenia udziału w akcji należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 10 sierpnia 2017 na adres mamtowekrwi@cisiiskuteczni.pl
5.2 Fakt oddania krwi oraz zwerbowania nowych dawców zgłaszasz w jednej wiadomości.
Twoje zgłoszenie musi zawierać:
• Temat wiadomości: “ MAM TO WE KRWI – GRUPA + Twoje nazwisko”.
• Dane Twoje oraz wszystkich zwerbowanych osób w formacie:
– imię i nazwisko,
– ulica, nr domu/mieszkanie,
– kod pocztowy, miasto, poczta.
• Załączniki, czyli skany lub zdjęcia zgłoszeń do rejestru dawców szpiku lub zaświadczeń
o oddaniu krwi wszystkich osób zwerbowanych przez Ciebie oraz Twoje.

• UWAGA: na zaświadczeniach nowych dawców musi być potwierdzenie, że oddali krew po raz pierwszy.

UWAGA!
W przypadku przydzielania nagród głównych – gdy pojawią się zgłoszenia grup równolicznych, nagrody zostaną przydzielone poprzez losowanie. Informacji o wyniku spodziewajcie się do 10 sierpnia. Do końca wakacji spodziewajcie się certyfikatów

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia