26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

VI Edycja konkursu Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2016/2017 serdecznie zaprasza do kontynuowania tak szlachetnej działalności, jaką jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku wśród młodzieży.

         Dlatego też, licząc na dalszą, owocną współpracę związaną z organizowaniem akcji poboru krwi oraz rejestrowania potencjalnych dawców szpiku na terenie placówki, chcemy zachęcić do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu „ Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu ”kierowanego do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

     Konkurs będzie trwał od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Wzorem lat ubiegłych szkoły, dzięki którym pozyskamy najwięcej krwi zostaną nagrodzone zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu.

         W związku z powyższym decydując się na udział w tak szczytnym konkursie prosimy o przygotowanie wstępnego planu akcji poboru krwi wraz z możliwością rejestrowania potencjalnych dawców szpiku. Znacznie usprawni to organizację naszej pracy i lepsze rozplanowanie pozyskiwania daru życia, jakim jest krew oraz szpik. W tym celu prosimy o wypełnienie i przefaksowanie załącznika nr 1 do dnia 23.09.2016r.

         Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystości Dni Honorowego Krwiodawstwa, w listopadzie 2017r. Zaproszenia z dokładną datą, godziną i miejscem ceremonii zostaną przesłane w stosownym czasie.

Uczniowie krwiodawcy, którzy oddali krew pełną lub jej składniki przynajmniej 3 x w trakcie trwania kilkuletniej nauki w szkole zarówno na akcjach poboru krwi, jak i stacjonarnie zostaną wyróżnieni. Przygotujemy dla nich świadectwa dojrzałości społecznej oraz drobne upominki, które przekażemy Koordynatorowi ruchu Honorowego Dawstwa Krwi ze szkoły w celu wręczenia uczniom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Dlatego też prosimy o przesłanie list klas maturalnych oraz osób kończących naukę w szkole zasadniczej (imię, nazwisko, data urodzenia lub PESEL – dane te pomogą nam w weryfikacji uczniówdo 26.02.2017r.

         Wszystkim zainteresowanym współpracą z nami, serdecznie dziękujemy i zapraszamy.

 

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia