26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Dyrektor RCKiK Radom

Dyrektor RCKiK w Radomiu – Dominik Purgal

 

  • Kieruje i reprezentuje  zakład na zewnątrz.
  • Zarządza i odpowiada za mienie jednostki.
  • Odpowiada za sprawy finansowo-księgowe.
  • W oparciu o opinie właściwych organów, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, podejmuje decyzje w stosunku do pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • Określa obieg dokumentów oraz zakres uprawnień do podpisywania korespondencji lub innych dokumentów.
  • Jest przełożonym wszystkich pracowników.
  • Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących RCKiK Radom.

 

Kontakt:

Dyrektor Dominik Purgal
Sekretariat Dyrektora RCKiK Radom:
Tel.: +48 340 05 20
Centrala telefoniczna: +48 362 11 27-29

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia