26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Dział Finansowo – Księgowy

Do zadań działu należy:

  • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dowodów księgowych
    Sporządzanie bilansu, rachunku strat i zysków, planów finansowych oraz innych sprawozdań finansowo-księgowych.
  • Opracowywanie analiz finansowych na potrzeby Dyrekcji i organu założycielskiego.
  • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów znajdujących się w magazynie i sporządzanie zestawień rozchodów materiałów.
  • Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
  • Prowadzenie miesięcznych i rocznych rozliczeń z ZUS-em,  Urzędem Skarbowym i PFRON w zakresie ubezpieczeń i podatku od wynagrodzeń.
    Wystawianie faktur za sprzedaż krwi i jej składników, za badania, szkolenia  itp.
  • Prowadzenie obsługi kasowej

 

Główna Księgowa: +48 340 05 23
Księgowość: +48 340 10 41

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia