26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

W skład Działu wchodzi:

 • PracowniKrwi Dawców ze stanowiskiem ds. produkcji osocza immunizowanego anty-D
 • Pracownia Konsultacyjna Immunologii Krwinek Czerwonych i Białych

 

Do zadań Działu należy:

 • Oznaczanie grup krwi i wpisywanie wyników do trwałej ewidencji /KREW-KARTY/
 • Serologiczne opracowanie pobranej od dawców krwi i jej składników oraz wyprodukowanych preparatów.
 • Diagnostyka konfliktu serologicznego między matką, a płodem
 • Określenie swoistości alloprzeciwciał u biorców krwi.
 • Diagnostyka serologiczna niedokrwistości autoimmunohematologicznych.
 • Próby zgodności dla zimmunizowanych biorców krwi – pacjentów szpitali.
 • Immunologiczna analiza zgłaszanych odczynów poprzetoczeniowych.
 • Badania w kierunku wykrycia przeciwciał z układu HLA.
 • Oznaczanie antygenu HLA B 27.
 • Zamierzone uodparnianie krwiodawców w celu pozyskiwania osocza immunizowanego anty-D do produkcji preparatu Gamma anty-D.
 • Stały nadzór fachowy nad poziomem badań immunohematologicznych wykonywanych w pracowniach i laboratoriach serologicznych.
 • Okresowa kontrola wyżej wymienionych placówek, a także okresowa analiza jakości   wykonywanych badań.
 • Organizacja kursów i szkoleń personelu zatrudnionego w pracowniach serologicznych podległych nadzorowi RCK i K oraz wydawanie uprawnień
  do wykonywania badań immunohematologicznych.

 

 

Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej: +48 340 05 21
Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych: +48 340 10 48

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia