26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony Mienia

Do zadań działu należy:

  • Zaopatrzenie jednostki i jej Oddziałów Terenowych w niezbędne do pracy materiały, aparaturę, sprzęt i żywność- prowadzenie Magazynu Głównego.
  • Zapewnienie nadzoru technicznego nad pracą aparatury.
  • Konserwacje i drobne naprawy budynku, urządzeń technicznych.
  • Obsługa szatni, nadzór nad sprzątaniem, służbami ppoż.
  • Nadzór nad prawidłowym zarządzaniem mieniem.
  • Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą zamówień publicznych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów pozabilansowych i niskowartościowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz księgozbioru będących na wyposażeniu jednostki oraz amortyzowanie wymienionych środków.
  • Prowadzenie archiwum  zakładowego.
  • Dozór obiektu i nadzór nad sprawnym działaniem monitoringu.

Kontakt telefoniczny: 48 340 10 44 (tel/fax)

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia