26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Zastępca Dyrektora ds. medycznych

Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. medycznych:  

  • Nadzór medyczny nad działalnością RCKiK w Radomiu oraz podlegających mu szpitali w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Kontrola wykonywanych zadań fachowych pod kątem ich zgodności z przepisami i wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
  • Współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych RCKiK.
  • Wnioskowanie i współorganizowanie szkoleń dla lekarzy oraz innego personelu fachowego RCKiK Radom w zakresie krwiodawstwa  i krwiolecznictwa.
  • Wnioskowanie i współorganizowanie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i położnych ze szpitali w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Analiza powikłań poprzetoczeniowych u biorców krwi.
  • Udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i jej składnikami.

  Kontakt Sekretariat Dyrektora RCKiK Radom:
  Tel.: +48 340 05 20
  Centrala telefoniczna: +48 362 11 27-29

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia