26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Terenowe Oddziały RCKiK Radom

Posiadamy dwa Odziały Terenowe: w Grójcu i Kozienicach.   Do zadań Oddziałów Terenowych należy:

 • Rejestracja dawców krwi pełnej i pacjentów.
 • Kwalifikowanie dawców do oddawania krwi pełnej.
 • Kwalifikowanie pacjentów do autotransfuzji i upustu leczniczego.
 • Pobieranie krwi pełnej od dawców.
 • Pobieranie krwi od pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych: autotransfuzja.
 • Wykonywanie zabiegów leczniczych u pacjentów: upusty lecznicze.
 • Opieka nad dawcami i pacjentami w czasie i bezpośrednio po zakończeniu procedury pobierania krwi.
 • Udzielanie pomocy lekarskiej dawcom i pacjentom w czasie omdlenia.
 • Rejestrowanie pobranej krwi, autotransfuzji i upustów leczniczych.
 • Przekazywanie pobranej krwi i próbek krwi do badań laboratoryjnych do RCKiK Radom.
 • Kontrola warunków przechowywania i transportu pobranej krwi.
 • Postępowanie z dawcami, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych.
 • Prowadzenie ewidencji dawców zdyskwalifikowanych na stałe z oddawania krwi.
 • Sporządzanie sprawozdań niezbędnych do ogólnej sprawozdawczości i przekazywanie ich do odpowiedniej komórki RCKiK Radom.
 • Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie nowych krwiodawców.

  Dokładne adresy i telefony Oddziałów Terenowych RCKiK Radom znajdziecie Państwo na podstronie Kontakt niniejszego serwisu.

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia