26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

CENNIK BADAŃ

Cennik badań wykonywanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

LP

Rodzaj badania

Cena w zł

1

CHOLESTEROL CAŁKOWITY

6,00

2

CHOLESTEROL HDL

8,00

3

TRÓJGLICERYDY

6,00

4

BILIRUBINA CAŁKOWITA

6,00

5

ASPAT

6,00

6

ALAT

6,00

7

BIAŁKO CAŁKOWITE

6,00

8

ALBUMINA

6,00

9

KREATYNINA

6,00

10

MOCZNIK

6,00

11

KWAS MOCZOWY

6,00

12

GGT

6,00

13

ŻELAZO

6,00

14

GLUKOZA

6,00

15

GLUKOZA OGTT 50g

11,00

16

GLUKOZA OGTT 75g

16,00

17

MORFOLOGIA  KRWI Z OBRAZEM (METODĄ AUTOMATYCZNĄ)

15,00

18

OB

3,00

19

BADANIE OGÓLNE MOCZU

7,00

20

HIV  Ag/Ab Combo (IV generacji)

22,00

21

Antygen Hbs

20,00

22

Test potwierdzenia HBsAg

100,00

23

HCV Ag/Ab

25,00

24

TEST KIŁOWY

15,00

25

Grupa krwi w układzie ABO i RH/D z badaniem przeglądowym przeciwciał

40,00

26

Grupa krwi II w układzie ABO i RH/D ( bez przeciwciał)

15,00

27

Grupa krwi w układzie ABO i RH/D z badaniem przeglądowym przeciwciał mikrometodą ( dla pacjentów szpitali, kobiet w ciąży i na Cito!)

70,00

28

Grupa krwi w układzie ABO i RH/D ( 2 x oznaczenie) z badaniem przeglądowym przeciwciał  i wydaniem KrewKarty

75,00

29

Wydanie identyfikacyjnej KrewKarty ( lub duplikatu)

– dla dawców, którzy oddali krew co najmniej 2 razy

– dla dawców, którzy oddali powyżej 30 l krwi honorowo

20,00

10,00

0,00

30

Badanie na obecność przeciwciał, mikrometodą

45,00

31

Identyfikacja przeciwciał mikrometodą

90,00

32

Oznaczenie antygenu HLA B27

80,00

33

Próba zgodności z 1 (jedną) jednostką krwi

a) metodą probówkową

    każda następna jednostka krwi zwiększa w/w koszt o

b) metodą mikro

   każda następna jednostka krwi zwiększa w/w koszt o

 

65,00

15,00

85,00

20,00

34

BTA/ Bezpośredni test Antyglobulinowy/ metoda mikro

18,00

35

Miano przeciwciał metodą probówkową

45,00

36

Oznaczenie fenotypu  Rh i K :

42,00

37

Oznaczenie fenotypów innych układów:

Le   (Levis)

MN  

Ss    

Jk  (Kidd)   –  metodą probówkową

Jk   (Kidd)  –  metodą mikro

Fy     (Duffy)

Lu   -(Lutteran)

P1

k  (cellano)

 

60,00

35,00

70,00

60,00

68,00

55,00

54,00

30,00

25,00

38

Klasyfikacja autoprzeciwciał:

I   – IgG, IgA, IgM, C3c, C3d

II  – IgG, C3d

 

45,00

32,00

39

Elucja

130,00

40

Badanie przeciwciał w teście limfocytotoksycznym

150,00

 

 

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia