26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -

Cennik badań

Cennik obowiązuje od dnia 02.01.2014r.

 

Cennik badań biochemicznych

 

Lp.

Nazwa badania

Cena (PLN)

1

Cholesterol całkowity

6,00

2

Cholesterol HDL

8,00

3

Trójglicerydy

6,00

4

Bilirubina całkowita

6,00

5

AspAT

6,00

6

AlAT

6,00

7

Białko całkowite

6,00

8

Albumina

6,00

9

Kreatynina

6,00

10

Mocznik

6,00

11

Kwas moczowy

6,00

12

GGT

6,00

13

Żelazo

6,00

14

Glukoza

6,00

15

Glukoza OGTT 50g

11,00

16

Glukoza OGTT 75g

16,00

 

Uwaga!


Dotyczy badań biochemicznych

  • Dawcy czynni, którzy oddali do 30 l krwi honorowo – raz w roku koszt badania zmniejszony jest o 50%.
  • Dawcy czynni, którzy oddali powyżej 30 l krwi honorowo raz w roku zwolnieni są z opłaty za w/w badania.
  • Badania wykonywane są na nowoczesnym analizatorze biochemicznym Prestige 24i i analizatorze hematologicznym COULTER ACT 5 Diff i Ruby.
  • Laboratorium bierze systematyczny udział w kontroli zewnątrz laboratoryjnej w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

 

 Cennik podstawowych badań analitycznych

 

Lp.

Nazwa badania

Cena (PLN)

1

Morfologia krwi

10,50

2

Morfologia krwi z obrazem

15,00

3

OB

3,00

4

Badanie ogólne moczu

6,50

 

 Cennik badań immunohematologicznych

 

Lp.

Rodzaj badania

Cena (PLN)

1.

Grupa krwi w układzie ABO i Rh/D/ z badaniem przeglądowym p-ciał metodą probówkową

40,00

2.

Grupa krwi w układzie ABO i Rh/D/ bez badania przeglądowego p-ciał

20,00

3.

Grupa krwi w układzie ABO i Rh/D/ z badaniem przeglądowym p-ciał metodą (Dia-Med)

60,00

4.

Grupa krwi w układzie ABO i Rh/D/  (dwukrotne oznaczenie) przegląd przeciwciał metodą probówkową z wydaniem  Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi

80,00 

5.

Badanie przeglądowe na obecność alloprzeciwciał:
a/ metodą probówkową
b/ metodą kolumnową (Dia-Med) 

35,00
50,00

6.

Identyfikacja przeciwciał:
a/ metodą probówkową
b/ metodą kolumnową (Dia-Med) 

85,00
96,00

7.

Próba zgodności z 1 /jedną/ jednostką krwi:
a/ metodą probówkową
każda następna jednostka krwi zwiększa koszt w/w  o 
b/ metodą kolumnową (Dia-Med)
każda następna jednostka krwi zwiększa koszt w/w  o

 
65,00
15,00            85,00
20,00

8.

BTA / Bezpośredni Test Antyglobulinowy /:
b/ metodą kolumnową (Dia-Med)

18,00

9.

Miano przeciwciał metodą probówkową

45,00

10.

Wydanie Identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi

20,00

11.

Wydanie odpisu wyniku grupy krwi

5,00

     

 

Cennik badań Pracowni HLA

 

Lp.

Rodzaj badania

Cena (PLN)

  1.

Antygen HLA – B  27

80,00*

  2.

Badanie przeciwciał testem limfocytotoksycznym

150,00

 * oznaczenie wykonywane jest w pierwszą i trzecią środę miesiąca. Pobieranie próbek odbywa się w godz.: 7.00 –  9.00.

 

Cennik badań wirusologicznych

 

Lp.

Rodzaj badania

Cena (PLN)

1.

Przeciwciała Anty – HIV

22,00

2.

HBs – Ag

35,00

3.

Przeciwciała anty-HBs

35,00

4.

Przeciwciała Anty – HCV

33,00

4.

Test kiłowy

10,00

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia