26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Polityka jakości

Deklaracja polityki jakości.

 

Celem działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa                      i krwiolecznictwa, a w szczególności w zakresie pobierania krwi, oddzielania jej składników,       a także przechowywania i dystrybucji wyprodukowanych składników. Deklarujemy, że wytworzone przez nas produkty lecznicze są najwyższej jakości, zaspakajają określone, terapeutyczne zapotrzebowania i oczekiwania biorców, a także polskich i zagranicznych firm frakcjonujących osocze. Celem priorytetowym jest dostarczenie dla biorcy produktu leczniczego jak najszybciej     i o jak najlepszej jakości. Dbałość o zdrowie dawców jest tak samo ważna jak zdrowie potencjalnych biorców, w prowadzonej przez nas polityce jakości. Jakość ta ma również wpływ na autorytet, jaki posiadamy wśród jednostek, z którymi współpracujemy. Politykę jakości przyjmujemy jako nadrzędną w naszej działalności i strategii działania, co wynika z faktu, że       o pozycji naszego przedsiębiorstwa na rynku stanowi jakość naszych produktów. Aby to osiągnąć przestrzegamy wymagania ,,Dobrej Praktyki Wytwarzania” (GMP), ,,Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” (GLP), ,,Dobrej Praktyki Składowania” (GSP), Normy ISO PN:EN 9001:2009 oraz innych dobrych praktyk, niezbędnych do zapewnienia najwyższej jakości naszym produktom. Równolegle z powyższym następuje stała poprawa komfortu pracy poprzez wdrażanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii, techniki i organizacji pracy, a także realizacja szerokiego programu inwestycyjnego i rozwojowego jednostki. Swoim pracownikom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu stwarza bezpieczne warunki pracy, a poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach (także samokształcenie – indywidualna ścieżka rozwoju pracownika), podnosi ich poziom wiedzy, świadomości                    i odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę.

Regionalne Centrum propaguje ideę honorowego krwiodawstwa, dzięki czemu świadomość społeczeństwa jest coraz większa, a liczba dawców pierwszorazowych i wielokrotnych wzrasta      z roku na rok.

Przyjmując jako priorytet naszego działania jakość produktów, jednocześnie deklarujemy pełną odpowiedzialność za wyprodukowane składniki krwi, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego zobowiązania, zgodnie z najnowszymi dyrektywami i normami europejskimi oraz prawem polskim.

 

                                                                                      Dyrektor RCKiK w Radomiu

                                                                                                mgr Józef Waniek

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia