26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Droga potencjalnego dawcy szpiku

  1. Zgłoszenie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im dr Konrada Vietha  w Radomiu (mogą być inne Centra lub Oddziały Terenowe znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania przyszłego dawcy).
  2. Po wypełnieniu ankiety, pisemnym potwierdzeniu bycia dawcą i wstępnym kwalifikacyjnym badaniu lekarskim pobiera się od dawcy ok. 8 ml krwi z żyły łokciowej.
  3. Z pobranej próbki krwi, w specjalnym laboratorium oznacza się antygeny zgodności tkankowej tzn. antygeny HLA kl. I i kl. II (metody genetyczne).
  4. Wynik badania i dane osobowe zostają umieszczone w bazie kandydatów na dawcę szpiku w Centralnym Rejestrze w Warszawie – w Poltransplancie.
  5. Co miesiąc rejestr Poltransplantu wysyła wyniki HLA dawców do Bazy Światowej BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) w Leiden (Holandia).

 

Jeżeli okaże się, że osoba chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności tkankowej podobne do potencjalnego, zarejestrowanego dawcy wówczas zostaje on (dawca) poproszony o zgłoszenie się na badania uzupełniające. Badania uzupełniające odbywają się w placówkach służby krwi położonych najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Dopiero gdy potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym rozpoczyna się ostateczna wnikliwa kwalifikacja medyczna dawcy odbywająca się w wyspecjalizowanym ośrodku pobierającym, również najbliżej miejsca zamieszkania dawcy, po której następuje pobranie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej.

 

Termin pobrania zsynchronizowany jest z przygotowaniem pacjenta do transplantacji. Szpik dostarczony jest do kliniki transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podany choremu drogą kroplówki.

 

Pobranie szpiku kostnego lub komórek macierzystych odbywa się w jednym ze szpitali (określonym jako ośrodek pobierający), który posiada duże doświadczenie w dziedzinie hematologii i transplantologii.

 

Gdy taki ośrodek znajduje się poza miejscem zamieszkania potencjalnego dawcy, zostanie on poproszony o przyjazd do szpitala wskazanego przez ośrodek dawców, w którym dawca jest zarejestrowany. Ośrodek dawców ponosi wszelkie koszty przejazdu dawcy, koszty ubezpieczenia i ewentualnego pobytu w szpitalu lub hotelu.

 

 

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia