26-600 Radom

ul. Limanowskiego 42

tel./fax. sekretariat:

(48) 362 62 76

centrala: (48) 362 11 27 do 29

 

Oddziały terenowe RCKiK:

Grójec
ul. Piotra Skargi 10
tel. (48) 664 93 75 

 Kozienice
ul. gen. W. Sikorskiego 10  
tel. (48) 614 81 95 

0 Rh +
0 Rh -
A Rh +
A Rh -
B Rh +
B Rh -
AB Rh +
AB Rh -
Wystarczająca ilość
Średnia ilość
Stan niski
Stan bardzo niski

Szkolenia

 

Plan szkoleń pielęgniarek i położnych
z zakresu transfuzjologii na 2017 r.

 

Lp

Data

planowania szkolenia

Jednostka zgłaszająca uczestników szkolenia

Liczba uczestników szkolenia

Zakres podstawowy/

uzupełniający

 

1.

09 – 10
styczeń

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice

7
5
4

zakres uzupełniający

 2.

23 – 24
styczeń 

 Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
5
3

zakres
uzupełniajacy 

 

3.

06 – 07

luty

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Lipsko
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

3
5
3
4
3

zakres uzupełniający

 

4.

20 – 22

luty

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Przysucha
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
4
2
2
2
2

zakres podstawowy

 

5.

06 – 07

marzec

 

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZZOZ Lipsko
SP ZZOZ Zwoleń

7
4
3
3
1

zakres uzupełniający

 

6.

20 – 21

marzec

SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
Powiatowe Centrum Med. Grójec
SP ZZOZ Zwoleń
SP ZOZ Nowe Miasto

6
3
3
2
4

zakres uzupełniający

 

7.

03 – 04
kwiecień

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Iłża
SP ZZOZ Zwoleń

7
6
2
3

zakres uzupełniający

8.

25 – 27
kwiecień

 Radomski Szpital Specjalistyczny
Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Iłża
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec
4
5
2
2
3
zakres 
podstawowy 

 

9.

08 – 09
maj

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZOZ Nowe Miasto

5
5
3
4

zakres uzupełniający

 

10.

22 – 23
maj

Radomski Szpital Specjalistyczny
Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Przysucha
Powiatowe Centrum Med. Grójec

8
5
1
3

zakres uzupełniający

 

11.

05 – 06
czerwiec

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
7
3
2

zakres uzupełniający

 

12.

19 – 20
czerwiec

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Lipsko

5
5
5
3

zakres uzupełniający

 

13.

05 – 07
wrzesień

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Iłża
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
3
3
3

zakres podstawowy

 

14.

18 – 19
wrzesień

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Iłża
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

3
5
3
4
3

zakres uzupełniający

 

15.

02 – 03
październik

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZZOZ Zwoleń

5
6
3
3

zakres uzupełniający

 16.

16 – 17
październik 

 Radomski Szpital Specjalistyczny
Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Lipsko
Powiatowe Centrum Med. Grójec

 5
6
3
3

zakres uzupełniajacy 

 

17.

07 – 09
listopad

Radomski Szpital Specjalistyczny Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Kozienice
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

4
4
2
2
3

zakres podstawowy

 

18.

20 – 21

październik

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
5
2
4
2

zakres uzupełniający

 

19.

04 – 05
grudzień

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Lipsko
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
4
2
3
3

zakres uzupełniający

 

20.

11 – 12
grudzień

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
Powiatowe Centrum Med. Grójec

4
5
6
2

zakres uzupełniający

Formularz indywidualnego zgloszenia na szkolenie w zakresie przetaczania krwi i jej skladnikow

SOP-RCKiK-RCKiK-2.1,w.3-Załącznik 14-Indywidualne zgłoszenie2

 

WSPÓŁPRACA

NCK
Ministerstwo Zdrowia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020"finansowany przez ministra zdrowia